Tìm hiểu những giấc mộng bắt đầu bằng chữ E

công việc hanh thôngÉn sa trước mặt: Thấy chim én sa trước mặt là sắp có người đến cầu hôn

Ếch kêu: Nghe tiếng ếch kêu là có kẻ nói xấuẾch ngồi dưới ao: Thấy ếch ngồi dưới ao, là có kẻ vu khốngẾch nhảy đầy sân: Thấy ếch nhảy đầy sân dưới trời mưa là sắp có tai tiếngÉn đậu trên cành: Thấy én đậu trên cành hay trên dây điện là mọi việc sẽ thành côngÉn ngậm đuôi: Thấy én ngậm đuôi với nhau là có người giúp đỡ mình, công việc hanh thôngÉn sa trước mặt: Thấy chim én sa trước mặt là sắp có người đến cầu hôn

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *